dijous, 3 de juliol de 2008

EXÈRCIT ROMÀ

EXÈRCIT ROMÀ

1.Cal veure l'evolució històrica del exèrcit romà durant els seus períodes històrics.
2.Parlarem de l'estructura de l'exèrcit romà
3.Cal veure les diferents tàctiques emprades pels romans per guanyar batalles
4. Construcció habitual dels campaments romans.
5.Indumentària i tipus d'armament
6. Bibliografia.

Podeu consultar la diferent informació en les diferents webs que proposem( o en altres):
http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/ejercito.htm
http://www.freewebs.com/oscarcp51/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_romano