dimarts, 2 de setembre de 2014

El carro del Sol

Moltes vegades escoltem les paraules orient i occident referides a fets que descriuen el nostre entorn. Podem escoltar aquests mots referits a les ciències socials, aspectes geogràfics, culturals, mapes del temps, històrics etc. Aquestes paraules tenen el seu origen en la llengua llatina, així d'aquesta manera orient prové del mot llatí orior (néixer) i occident prové del mot llatí occido (morir).  Aquesta seria la versió etimològica del origen d'aquestes paraules, però per entendre el seu significat veritable ens em de remuntar als mites de l'antiga Grècia.
Els grecs creien que la terra era plana, d'aquesta manera van buscar una explicació mítica per la sortida i la posta del Sol. Aquesta explicació consistia en que una divinitat personificada en el déu Apol·lo o Helios cada dia travessava el cel amb un carro de foc on transportava el sol des d'una banda del món a l'altre, d'aquesta manera quan es feia de nit el carro romania sota terra fins que tornava a sortir al dia següent. Per tant el sol sortia per Orient (naixement del sol) i s'amagava per Occident (mort del sol).

Activitats
1. Busca informació sobre el déu Apol·lo. ( Nom grec i romà / Funció (de què era considerat déu)/ Atributs (Com el podem reconèixer: descripció)/ penja una imatge)
2. Busca informació sobre Faetont, llegeix-la i contesta les preguntes següents:
         a) Qui era Faetont?
         b) Per quin motiu va robar el carro del sol?
         c) Què li va passar quan conduïa el carro?
         d) Explica quines conseqüències va tenir el seu acte.

Enllaços
http://ca.wikipedia.org/wiki/Faetont